map pin 2 fill 2Address: Số 2, Đường Ấp Bắc, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
phone fillPhone: 0928.123.179
mail open fillEmail: info@giayphepxaydunghcm.vn