Giấy tờ tay có làm sổ đỏ được không?

giay to tay co lam so do duoc khong 5

Giấy tờ tay có làm sổ đỏ được không? Theo như tìm hiểu của Giấy Phép Xây Dựng Hồ Chí Minh thì giấy tờ tay vẫn hoàn toàn có thể được cấp sổ đỏ một cách bình thường.

Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn Giấy tờ tay có làm sổ đỏ được không? Cùng tìm hiểu bài viết bên dưới nhé!

Giấy tờ nhà đất viết tay là gì?

Giấy tờ nhà đất viết tay là cách gọi khác của hình thức mua bán do 2 bên tự lập, tự ký với nhau. Giấy tờ này không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và không đảm bảo tính pháp lý.

Giấy tờ nhà đất viết tay là gì?
Giấy tờ nhà đất viết tay là gì?

Giấy tờ tay có làm sổ đỏ được không?

Theo như tìm hiểu của Giấy Phép Xây Dựng Hồ Chí Minh thì giấy tờ tay vẫn hoàn toàn có thể được cấp sổ đỏ một cách bình thường.

Bởi, hiện nay theo quy định tại khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, các trường hợp mà mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua hình thức văn bản bằng hợp đồng viết tay không có công chứng, chứng thực vấn được đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Một là, hộ gia đình, cá nhân hiện sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ hộ gia đình, cá nhân khác trước ngày 01/01/2008.

Giấy tờ tay có làm sổ đỏ được không?
Giấy tờ tay có làm sổ đỏ được không?

Hai là, hộ gia đình, cá nhân hiện sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ hộ gia đình, cá nhân khác từ 01/01/2008 đến trước 01/07/2014 dùng không có được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã có một trong các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013 và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Theo đó hộ gia đình, cá nhân hiện nay đang sử dụng các thửa đất có nguồn gốc như trên thì được quyền thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

Đặc biệt trong hai trường hợp này người sử dụng đất không cần phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất từ người sử dụng đất ban đầu mà được cấp luôn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Xem ngay: Thời gian sang tên sổ hồng? Cách lấy lại sổ đỏ khi bị người khác lừa sang tên?

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân hiện đang sử dụng đất nay thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo quy định tại Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT cần chuẩn bộ 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo mẫu số 04a/ĐK.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay giữa các bên.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Một trong số các giấy tờ được quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (nếu trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ 01/01/2008 đến trước 01/07/2014).

Nếu đăng ký về quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thì phải có một trong các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu đất ở, chứng nhận quyền sở hữu các công trình xây dựng không phải là nhà ở, chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, chứng nhận sở hữu cây lâu năm theo quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Các chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Nếu thuộc các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì phải có các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện miễn, giảm các nghĩa vụ tài chính về đất và tài sản gắn liền với đất.

Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu khi mua đất bằng giấy viết tay

Người sử dụng đất chuẩn bị một bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu như đã nêu trên.

Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ, người có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc tại Phòng Tài nguyên và môi trường quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh nơi có thửa đất cần xin cấp sổ đỏ.

Cơ quan tài nguyên và môi trường tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất, tiến hành thẩm định hồ sơ và xác minh thực địa.

Nếu hồ sơ hợp lệ cơ quan tài nguyên và môi trường tiến hành thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật bao gồm:

Thông báo nghĩa vụ tài chính cho người yêu cầu thực hiện (nếu có).

Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu khi mua đất bằng giấy viết tay
Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu khi mua đất bằng giấy viết tay

Lập hồ sơ, tờ trình kèm bản dự thảo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân có thẩm quyền tiến hành ký quyết định. Sau khi nhận được sự phê duyệt của người có thẩm quyền, cơ quan tài nguyên và môi trường nhận lại hồ sơ, thực hiện thủ tục bổ sung, cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu về quốc gia để đảm bảo cho quá trình quản lý đất đai.

Sau đó trả kết quả là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người có yêu cầu.

Nếu hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan tài nguyên và môi trường hướng dẫn người yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu tài liệu hoặc trả lại hồ sơ cho người yêu cầu nếu không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Thời gian thực hiện quá trình xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP là không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Xem thêm: Sổ đỏ và sổ hồng sổ nào quan trọng hơn?

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp sổ đỏ bằng giấy viết tay

Có hai cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ của người dân, bao gồm:

Uỷ ban nhân dân cấp xã: nơi tiếp nhận ban đầu hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi tiếp nhận hồ sơ thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận vào hồ sơ về hiện trạng sử dụng đất của thửa đất xin cấp Giấy chứng nhận.

Trong trường hợp đất không có giấy tờ quy định tại Điều 100 “Luật đất đai 2013” thì Ủy ban nhân dân xã tiến hành xác nhận cho người dân về thời điểm bắt đầu sử dụng của thửa đất, nguồn gốc thửa đất, xác nhận tình trạng tranh chấp, xác nhận đất có phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt hay không. Sau khi xác nhận xong về kết quả thì tiến hành niêm yết công khai kết quả xác nhận tại trụ sở.

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp sổ đỏ bằng giấy viết tay
Cơ quan nào có thẩm quyền cấp sổ đỏ bằng giấy viết tay

Văn phòng đăng ký đất đai được thành lập nhằm thực hiện các công việc sau: kiểm tra lại các bản trích đo địa chính hoặc kiểm tra việc thực hiện trích đo thửa đất, trích lục thửa đất; gửi các số liệu địa chính về thửa đất đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ thuế cần phải nộp khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có) và tiến hành thông báo về nghĩa vụ tài chính cho người dân; chuẩn bị hồ sơ và tiến hành đề trình Ủy ban nhân dân có thẩm quyền ký giấy chứng nhận.

Mong rằng qua bài viết trên đây của Giấy Phép Xây Dựng Hồ Chí Minh thì bạn đã biết được Giấy tờ tay có làm sổ đỏ được không? nhé!

Chú ý: Các quy định pháp luật dưới đây được chúng tôi cập nhật tại thời điểm đăng bài và hệ thống lại để khách hàng dễ theo dõi. Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo, không có giá trị pháp lý.
Giấy phép xây dựng
Hotline: 0928.123.179
Email: info@giayphepxaydung.vn
Địa chỉ: 37-39 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: giayphepxaydunghcm.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *