Sổ hồng chung có làm hộ khẩu được không?

so hong chung co lam ho khau duoc khong 4

Sổ hồng chung có làm hộ khẩu được không? Hoàn toàn bạn có thể làm được sổ hộ khẩu nếu bạn đã đăng ký tạm trú và có thời gian tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh từ hai năm trở lên, có chỗ ở hợp pháp thì đủ điều kiện để đăng ký thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn Sổ hồng chung có làm hộ khẩu được không? Cùng tìm hiểu bài viết bên dưới của Giấy Phép Xây Dựng Hồ Chí Minh nhé!

Sổ hồng chung có làm hộ khẩu được không?

Hoàn toàn bạn có thể làm được sổ hộ khẩu nếu bạn đã đăng ký tạm trú và có thời gian tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh từ hai năm trở lên, có chỗ ở hợp pháp thì đủ điều kiện để đăng ký thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú được quy định cụ thể tại Điều 6 Nghị định 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, như sau:

Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú là một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:

“a) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của công dân là một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ.
 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai (đã có nhà ở trên đất đó).
 • Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với trường hợp phải cấp giấy phép).

Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Sổ hồng chung có làm hộ khẩu được không?
Sổ hồng chung có làm hộ khẩu được không?

Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán.

 • Giấy tờ về mua, bán, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã).
 • Giấy tờ về giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đình di dân theo kế hoạch của Nhà nước hoặc các đối tượng khác.
 • Giấy tờ của tòa án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật.
 • Giấy tờ có xác nhận của UBND cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên.

Giấy tờ chứng minh về đăng ký tàu, thuyền, phương tiện khác thuộc quyền sở hữu và địa chỉ bến gốc của phương tiện sử dụng để ở. Trường hợp không có giấy đăng ký thì cần có xác nhận của UBND cấp xã về việc có tàu, thuyền, phương tiện khác sử dụng để ở thuộc quyền sở hữu hoặc xác nhận việc mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế tàu, thuyền, phương tiện khác và địa chỉ bến gốc của phương tiện đó.

Xem ngay: Sổ hồng lâu dài là gì?

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp là văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cơ quan, tổ chức hoặc của cá nhân (trường hợp văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cá nhân phải được công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã).

Riêng đối với nhà ở, nhà khác tại thành phố trực thuộc trung ương như thành phố Hồ Chí Minh, phải có xác nhận của UBND cấp xã về điều kiện diện tích tối thiểu bảo đảm theo quy định của HĐND thành phố Hồ Chí Minh.

Sổ hồng chung có làm hộ khẩu được không?
Sổ hồng chung có làm hộ khẩu được không?

Như vậy, bạn phải tuân theo các quy định của Luật Cư trú 2013 sửa đổi, bổ sung vừa dẫn chiếu ở trên về điều kiện và tiến hành thủ tục theo quy định tại Điều 21 Luật Cư trú:

Người đăng ký thường trú chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gửi tới cơ quan công an sau đây:

 • Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã.
 • Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.”

Để được đăng ký thường trú và cấp hộ khẩu, bạn cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm những giấy tờ sau:

 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
 • Bản khai nhân khẩu.
 • Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở của mình hoặc người có sổ hộ khẩu phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm. 

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, bạn gửi  tới cơ quan Công an huyện Hóc Môn. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công an huyện Hóc Môn sẽ cấp sổ hộ khẩu cho bạn. trường hợp không cấp cơ quan Công an phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Những ai được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

 • Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương: 

“1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên. 

Những ai được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương
Những ai được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng. chồng về ở với vợ. con về ở với cha, mẹ. cha, mẹ về ở với con.

b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột.

c) Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ.

d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ.

đ) Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột.

e) Ông bà nội, ngoại về ở với cháu ruột.

Xem thêm: Sổ đỏ photo công chứng có tác dụng gì?

Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp.

so hong chung co lam ho khau duoc khong 3

Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình.

Trường hợp quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều này đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức thì phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố.

b) Có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân.

c) Được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.”

Mong rằng qua bài viết trên đây của Giấy Phép Xây Dựng Hồ Chí Minh thì bạn đã biết được Sổ hồng chung có làm hộ khẩu được không? nhé!

Chú ý: Các quy định pháp luật dưới đây được chúng tôi cập nhật tại thời điểm đăng bài và hệ thống lại để khách hàng dễ theo dõi. Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo, không có giá trị pháp lý.
Giấy phép xây dựng
Hotline: 0928.123.179
Email: info@giayphepxaydung.vn
Địa chỉ: 154/10/19 Đường Trường Chinh, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Website: giayphepxaydunghcm.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *