Thủ tục đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới như thế nào?

thu tuc doi so do cu sang so moi

Thủ tục đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới như thế nào? Thủ tục đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới như sau:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ. 
 • Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ. 
 • Bước 3: Giải quyết yêu cầu. 

Để làm rõ hơn về Thủ tục đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới như thế nào? Mời bạn cùng tìm hiểu bài viết bên dưới của Giấy Phép Xây Dựng nhé!

Thủ tục đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới như thế nào?

Thủ tục đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Bước 1: Nộp hồ sơ
Bước 1: Nộp hồ sơ

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu.

Xem thêm: Chi phí chuyển từ sổ đỏ sang sổ hồng?

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Nếu hồ sơ đủ:

 • Ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ;
 • Trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Giải quyết yêu cầu

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm:

 • Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
 • Trao hoặc gửi UBND cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
 • Hồ sơ thủ tục đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới

Theo thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ thủ tục đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới bao gồm:

 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Đơn đề nghị cấp đổi sổ đỏ mới theo Mẫu số 10/ĐK;
Bước 3: Giải quyết yêu cầu
Bước 3: Giải quyết yêu cầu

Trường hợp đổi sổ đỏ mới do thực hiện thay đổi, đo đạc lại kích thước của thửa đất, cần phải có bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thay cho Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà sổ đỏ đã cấp đang thế chấp tại các tổ chức khác.

Xem thêm: Điều chỉnh giấy phép xây dựng là gì?

Các trường hợp được thực hiện thủ tục đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới

Hiện nay, Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành kế thừa tên gọi Giấy chứng nhận mới, cụ thể: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất”.

Như vậy, “Sổ đỏ” là ngôn ngữ thường ngày của người dân để gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được pháp luật quy định.

Tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về cấp đổi Giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong 04 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Các trường hợp được thực hiện thủ tục đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới
Các trường hợp được thực hiện thủ tục đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới

Trường hợp 2: Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;

Trường hợp 3: Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

Trường hợp 4: Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.”

Thời gian thực hiện thủ tục đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới là bao lâu?

Theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì thời hạn giải quyết yêu cầu cấp đổi như sau:

Thông thường, thời hạn giải quyết không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày: đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Không quá 50 ngày: trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ.

Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Có được thay đổi thông tin khi thực hiện thủ tục đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới không?

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: khi người dân thực hiện đổi thửa, dồn điền, đo đạc, thay đổi lại kích thước của thửa đất, thì các thông tin trên Giấy chứng nhận mới sẽ được thay đổi theo hành vi đã thực hiện. Do đó, có thể thay đổi một số thông tin khi thực hiện thủ tục đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới.

Có được thay đổi thông tin khi thực hiện thủ tục đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới không?
Có được thay đổi thông tin khi thực hiện thủ tục đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới không?

Có được thay đổi diện tích được ghi trong sổ đỏ khi làm thủ tục đổi sổ cũ sang mới hay không?

Các trường hợp được thay đổi diện tích được ghi trong sổ đỏ khi làm thủ tục đổi sổ cũ sang sổ mới theo quy định tại Luật đất đai 2013 gồm:

Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định Luật đất đai hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định về Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Mong rằng qua bài viết trên đây của Giấy Phép Xây Dựng thì bạn đã biết được Thủ tục đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới như thế nào? nhé!

Chú ý: Các quy định pháp luật dưới đây được chúng tôi cập nhật tại thời điểm đăng bài và hệ thống lại để khách hàng dễ theo dõi. Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo, không có giá trị pháp lý.
Giấy phép xây dựng
Hotline: 0928.123.179
Email: info@giayphepxaydung.vn
Địa chỉ: 37-39 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: giayphepxaydunghcm.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *