#1 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG QUẬN 12

Giay phep xay dung quan 12

Giấy phép xây dựng quận 12 là tên gọi chung, có rất nhiều giấy phép khác nhau như: Cấp phép xây dựng mới nhà ở riêng lẻ; Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình không phải nhà ở riêng lẻ; Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (đối với nhà ở đô thị), Điều chỉnh thiết kế xây dựng; Gia hạn giấy phép xây dựng; Điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng.

Để hiểu hơn Giấy phép xây dựng quận 12. Chúng ta cùng tìm hiểu bài viết bên dưới của giấy phép xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nhé!

Mật độ xây dựng quận 12

Mục Lục

Giấy phép xây dựng quận 12

Cấp giấy phép xây dựng mới nhà ở riêng lẻ

Cách thức thực hiện:

– Mua hồ sơ quầy số 9
– Điền hồ sơ theo hướng dẫn
– Xác nhận của phường nơi có nhà, đất
– Nộp quầy số 4
– Lấy biên nhận

Thành phần số lượng hồ sơ:

+ Đơn xin phép xây dựng (theo mẫu)
+ Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình (2 bản chính)
+ Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà-quyền sử dụng đất (1 bản sao y)
+ Trường hợp cấp phép xây dựng tạm phải có thêm giấy cam kết tháo dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch (có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường nơi tọa lạc tại công trình) và đơn xin cấp phép xây dựng tạm.

Thời gian giải quyết:

15 ngày  làm việc (không tính ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tựơng thực hiện:

Chủ đầu tư

Kết quả:

Tổ Tiếp nhận và trả kết quả – Văn phòng UBND quận 12 – Số 1 Lê Thị Riêng phường Thới An, quận 12.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Lệ phí:

50.000 đồng/ hồ sơ

Hồ sơ đính kèm:

Mẫu_ĐơnXinCấpPhépXâyDựng
giay phep xay dung quan 12 k
Giấy phép xây dựng quận 12

Xem thêm: Giấy phép xây dựng quận nội thành

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng quận 12 đối với công trình không phải nhà ở riêng lẻ

Thành phần số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:
+ Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu): 01 bản.
+ Chủ quyền nhà (sao y);
+ Đối với công trình có nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường bổ sung văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý liên quan theo quy định của pháp luật.
+ Bản vẽ hiện trạng vị trí (pho to);
+ Bản vẽ thiết kế (02 bản);
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời gian giải quyết:

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tựơng thực hiện:

Tổ chức hoặc Cá nhân

Kết quả:

Giấy phép

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Không có

Lệ phí:

100.000 đồng/giấy phép

Hồ sơ đính kèm:

Mẫu_ĐơnXinCấpPhépXâyDựng.doc

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng quận 12 đối với nhà ở riêng lẻ (đối với nhà ở đô thị)

Thành phần số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:
+ Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu);
+ Một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 14/09/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai  (bản sao có chứng thực);
+ Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình đối với nhà ở riêng lẻ (02 bản), gồm:
• Tổng mặt bằng công trình trên lô đất, tỷ lệ 1/200 ÷ 1/500; kèm theo họa đồ vị trí công trình có thể hiện số lô, ranh thửa đất và ranh lộ giới.
• Mặt bằng các tầng, mặt đứng và mặt cắt công trình, tỷ lệ 1/100 ÷ 1/200.
• Mặt bằng móng, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải,  tỷ lệ 1/100 ÷ 1/200.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời gian giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tựơng thực hiện:

Cá nhân và tổ chức.

Kết quả:

Giấy phép                                 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

* Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố
* Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử-văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật;
* Các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử-văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường;
* Công trình sửa chữa, cải tạo không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ;
* Nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích xây dựng sàn lớn hơn 250m2, từ 3 tầng trở lên hoặc nhà ở trong các khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện;
* Nhà ở riêng lẻ có quy mô nhỏ hơn nhà ở quy định tại điểm a khoản này thì cá nhân, hộ gia đình được tự tổ chức thiết kế nhưng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận.

Lệ phí:

50.000 đồng/giấy phép

Hồ sơ đính kèm:

Mẫu_ĐơnXinCấpPhépXâyDựng.doc

Điều chỉnh thiết kế xây dựng

Thành phần số lượng hồ sơ:

+ Đơn xin thay đổi thiết kế công trình (1 bản chính)
+ Bản vẽ thiết kế xin điều chỉnh công trình (2 bản chính)
+ Bản chính giấy phép xây dựng kèm bản vẽ được duyệt

Thời gian giải quyết:

10 ngày  làm việc (không tính ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tựơng thực hiện:

Chủ đầu tư

Kết quả:

Tổ Tiếp nhận và trả kết quả – Văn phòng UBND quận 12 – Số 1 Lê Thị Riêng phường Thới An, quận 12.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Lệ phí:

50.000 đồng /hồ sơ

Hồ sơ đính kèm:

Không

Gia hạn giấy phép xây dựng quận 12

Cách thức thực hiện:

– Mua hồ sơ quầy số 9
– Điền hồ sơ theo hướng dẫn
– Nộp quầy số 4
– Lấy biên nhận

Thành phần số lượng hồ sơ:

+ Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng (theo mẫu)
+ Bản chính giấy phép xây dựng
+ Bản thiết kế được duyệt.

Thời gian giải quyết:

15 ngày  làm việc (không tính ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tựơng thực hiện:

Cá nhân, tổ chức

Kết quả:

Tổ Tiếp nhận và trả kết quả – Văn phòng UBND quận 12 – Số 1 Lê Thị Riêng phường Thới An, quận 12.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Lệ phí:

50.000 đồng

Hồ sơ đính kèm:

Mẫu_XinGiaHạnGiấyPhépXâyDựng

Điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng quận 12

Cách thức thực hiện:

– Mua hồ sơ quầy số 9
– Nộp quầy số 4
– Lấy biên nhận

Thành phần số lượng hồ sơ:

+ Đơn điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng
+ Giấy phép xây dựng (bản chính)
+ Bản vẽ thiết kế xây dựng (2 bản chính)

Thời gian giải quyết:

15 ngày  làm việc (không tính ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tựơng thực hiện:

Cá nhân, hộ gia đình

Kết quả:

Tổ Tiếp nhận và trả kết quả – Văn phòng UBND quận 12 – Số 1 Lê Thị Riêng phường Thới An, quận 12.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Lệ phí:

50.000 đồng /hồ sơ

Hồ sơ đính kèm:

Mẫu_XinPhépĐiềuChỉnhGiấyPhépXâyDựng

Xem thêm: Giấy phép xây dựng quận Gò Vấp

Dịch vụ của chúng tôi

Thời gian xin giấy phép xây dựng quận 12

  • Đo vẽ: 2 ngày
  • Thụ lý ở quận: 20 ngày
  • Tổng cộng: 22 ngày

Lệ phí xin phép xây dựng quận 12

  • Lệ phí cấp giấy phép xây dựng : 50.000 VNĐ

Phí dịch vụ

  • Bản vẽ: 20.000đ/m2
  • Chi phí xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4: khoảng 3 triệu

Lưu ý: trước khi xây dựng, chủ nhà phải thông báo với UBND phường nơi xây dựng

Chú ý: Những hồ sơ quý khách hàng muốn xin phép xây dựng nhanh bên công ty chúng tôi có thể xem xét để giải quyết cho khách hàng

Xem thêm: Báo giá dịch vụ xin giấy phép xây dựng quận 12

Đặc biệt:

  • Chúng tôi đến tận nơi để tư vấn và mọi sự tư vấn chúng tôi hoàn toàn không tính phí.
  • Cam kết khách hàng không mất thời gian đi lại.

 

Chú ý: Các quy định pháp luật dưới đây được chúng tôi cập nhật tại thời điểm đăng bài và hệ thống lại để khách hàng dễ theo dõi. Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo, không có giá trị pháp lý.
Giấy phép xây dựng
Hotline: 0928.123.179
Email: info@giayphepxaydung.vn
Địa chỉ: 154/10/19 Đường Trường Chinh, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Website: giayphepxaydunghcm.vn

One thought on “#1 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG QUẬN 12

  1. Pingback: #1 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG QUẬN BÌNH TÂN - Giấy Phép Xây Dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *