5 bảng lương mới 2021

5 bang luong moi 2021
5 bảng lương mới 2021 sẽ thực hiện cải cách chính sách chế độ tiền lương. Tuy nhiên, tại Hội nghị lần thứ 13 BCH Trung ương Đảng đã thống nhất thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới là kể từ ngày 01/07/2022 chứ không phải từ ngày 01/7/2021 theo như Nghị quyết 27). Như vậy, trong năm 2021 lương công chức, sĩ quan sẽ không tăng mạnh như dự kiến mà chỉ tăng mạnh kể từ ngày 01/7/2022.

Các điểm mới của đề án cải cách chính sách chế độ tiền lương so với quy định cũ:

5 bảng lương mới 2021 sẽ được thực hiện năm 2022

So với 7 bảng lương như hiện tại, hệ thống bảng lương mới rút gọn còn 5 bảng lương, gồm: 2 bảng lương cho công chức, viên chức và 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang. 5 bảng lương mới từ năm 2022 gồm:
  1. Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã (Bảng 1)
  2. Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo (Bảng 2)
  3. Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm/cấp hàm) (Bảng 3)
  4. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an (Bảng 4)
  5. Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (Bảng 5)

Những lưu ý về quy định 5 bảng lương mới 2021

– Bảng lương chuyên môn (Bảng 2) được thiết kế đảm bảo tiền lương tương quan với Bảng lương của người giữ chức vụ lãnh đạo (Bảng 1) và khuyến khích những người làm chuyên môn nghiệp vụ có thể phát triển, không nhất thiết phải đi theo con đường lãnh đạo vẫn có thể tăng lương.

– Đối với lực lượng vũ trang, 02 bảng lương hiện hành được giữ nguyên (Bảng 3 và Bảng 4) và bổ sung thêm 01 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (Bảng 5) (hiện tại đối tượng này đang áp dụng thang lương, bảng lương quy định trong các công ty nhà nước).

– Cán bộ, công chức, người lao động trong khu vực công có trình độ cao hơn thì lương cao hơn, giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất; giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương chức vụ như nhau; lương của lãnh đạo cấp trên cao hơn cấp dưới, tránh tình trạng ngược lại như hiện nay.
   Như vậy, so với hệ thống bảng lương hiện hành, hệ thống bảng lương mới sẽ không còn bảng lương cho chuyên gia cao cấp; bảng lương của cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ (có trình độ dưới trung cấp như lái xe, tạp vụ…) trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp mà các bảng lương này sẽ gộp chung thành bảng lương cán bộ công chức, viên chức (có chức vụ hoặc không có chức vụ lãnh đạo). Riêng đối với nhân viên thừa hành, phục vụ sẽ thực hiện theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ, không áp dụng bảng lương công chức, viên chức như hiện nay.
5 bang luong moi 2021
5 bảng lương mới 2021

Quy định về mức tiền tuyệt đối trong thang, bảng lương

Bãi bỏ cách tính lương theo hệ số và quy định về số tuyệt đối trong thang, bảng lương (không còn quy định lương theo hệ số, ngạch bậc như hiện nay). Tức là hệ thống bảng lương mới sẽ được quy định bằng số tiền tuyệt đối thay vì quy định lương = hệ số lương X mức lương cơ sở. Mức lương tối thiểu là mức sàn thấp nhất, được luật hoá không ai trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu. Ngoài ra quy định mức lương tối thiểu theo giờ, tiến tới liên thông giữa tiền lương khu vực công và tư.

– Theo 2 phương án tiền lương trong đề án thì mức tiền tuyệt đối để xây dựng hệ thống bảng lương mới áp dụng thống nhất từ năm 2021 là 4,14 triệu đồng (đây là mức lương thấp nhất của công chức, viên chức trong bảng lương mới, tương ứng với hệ số 1,86, trình độ trung cấp trong bảng lương hiện hành).

– Từ năm 2021 mức tiền lương thấp nhất của khu vực công (là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp) bảo đảm không thấp hơn mức lương thấp nhất của khu vực doanh nghiệp. (Hiện lương tối thiểu vùng của doanh nghiệp thấp nhất là gần 2,8 triệu đồng, trong khi lương cơ sở của khu vực công mới 1,5 triệu đồng)
Chú ý: Các quy định pháp luật dưới đây được chúng tôi cập nhật tại thời điểm đăng bài và hệ thống lại để khách hàng dễ theo dõi. Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo, không có giá trị pháp lý.
Giấy phép xây dựng
Hotline: 0928.123.179
Email: info@giayphepxaydung.vn
Địa chỉ: 154/10/19 Đường Trường Chinh, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Website: giayphepxaydunghcm.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *