Điều chỉnh giấy phép xây dựng

dieu chinh giay phep xay dung

Điều chỉnh giấy phép xây dựng có ý nghĩa rất quan trọng, là phương án hợp thức hóa hành vi xây dựng trái phép (xây dựng không đúng nội dung giấy phép được cấp).

Các trường hợp phải điều chỉnh giấy phép xây dựng? Có 3 trường hợp chủ đầu tư phải điều chỉnh giấy phép xây dựng

  1. Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc;
  2. Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính;
  3. Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

I. Thành phần, số lượng hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng

1. Đối với công trình điều chỉnh giấy phép xây dựng

          + Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng (theo mẫu);

          + Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

          + Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh tỷ lệ 1/50 – 1/200;

          + Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản phê duyệt điều chỉnh thiết kế của người có thẩm quyền theo quy định kèm theo Bản kê khai điều kiện năng lực        của tổ chức, cá nhân thiết kế đối với trường hợp thiết kế không do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Đối với nhà ở riêng lẻ điều chỉnh giấy phép xây dựng

          + Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng (theo mẫu);

          + Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

          + Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh tỷ lệ 1/50 – 1/200. Đối với  trường hợp yêu cầu phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì phải nộp kèm theo báo cáo kết quả thẩm định thiết kế;

          Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Điểm này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

          Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

II. Thời hạn giải quyết

– Trong thời gian 30 ngày đối với công trình và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

III. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

– Chủ đầu tư hoặc công ty được ủy quyền

IV. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

– Ủy ban nhân dân quận, huyện.

V. Kết quả thủ tục hành chính điều chỉnh giấy phép xây dựng

– Giấy phép điều chỉnh kèm theo hồ sơ thiết kế trình xin cấp giấy phép xây dựng có đóng dấu của Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do trong trường hợp từ chối.

          Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, chủ đầu tư chỉ nhận giấy phép điều chỉnh và sử dụng bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

VI. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          – Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng (mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng);

          – Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế (mẫu tại Phụ lục số 3 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng).

VII. Phí, lệ phí điều chỉnh giấy phép xây dựng

          – Nhà ở riêng lẻ: 50.000 (năm mươi nghìn) đồng/giấy phép;

          – Công trình khác: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/giấy phép.

          Đối tượng miễn thu: Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.

VIII. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

– Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì chủ đầu tư phải đề nghị điêu chỉnh giấy phép xây dựng:

  • Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu vê quản lý kiến trúc;
  • Thay đổi một trong các yếu tố vê vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiêu cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính;
  • Khi điêu chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

– Trường hợp xây dựng sai với giấy phép xây dựng được cấp thì phải bị xử lý vi phạm theo quy định hiện hành trước khi đê nghị điêu chỉnh giấy phép xây dựng.

Chú ý: Các quy định pháp luật dưới đây được chúng tôi cập nhật tại thời điểm đăng bài và hệ thống lại để khách hàng dễ theo dõi. Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo, không có giá trị pháp lý.
Giấy phép xây dựng
Hotline: 0928.123.179
Email: info@giayphepxaydung.vn
Địa chỉ: 37-39 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: giayphepxaydunghcm.vn

Comments are closed.