Phòng Quản lý Đô thị quận Thủ Đức

phong quan ly do thi quan thu duc

Phòng Quản lý Đô thị quận Thủ Đức này đổi thành Phòng quản lý độ thị Thành phố Thủ Đức là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi Sở ngành thành phố phụ trách.

Phòng Quản lý Đô thị quận Thủ Đức (UBND Thành Phố Thủ Đức) có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức quản lý nhà nước về: Kiến trúc, quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở và công sở, vật liệu xây dựng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm cấp, thoát nước, công viên, cây xanh, chiếu sáng, bến, bãi đỗ xe đô thị) và phòng chống thiên tai (lũ, lụt bão, lốc xoáy).

Phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức (UBND Thành Phố Thủ Đức) có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

Địa chỉ: 43 Nguyễn Văn Bá. Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (cũ), địa chỉ mới tại UBND Thành phố Thủ Đức: 39 Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức

Các nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý đô thị:

 Nhiệm vụ:

– Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên các mặt công tác thuộc chức năng của phòng.

– Căn cứ quy hoạch tổng thể của Thành phố Thủ Đức và phương hướng phát triển ngành xây dựng, giao thông của thành phố, tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận quy hoạch ngành trên địa bàn; đồng thời giúp Ủy ban nhân dân quận cụ thể hóa chương trình, mục tiêu, kế hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch của ngành được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

– Quản lý Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế thuộc ngành trên địa bàn được phân cấp.

– Tổng hợp, thống kê, quản lý và khai thác sử dụng các số liệu cơ bản của ngành; tổ chức ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng.

– Phối hợp với Phòng Nội vụ Thành phố giúp Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ chuyên môn thuộc ngành quản lý theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Các nhiệm vụ cụ thể của Phòng quản lý đô thị quận Thủ Đức

Trong lĩnh vực nhà ở và đầu tư xây dựng cơ bản:

– Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức (UBND Thành Phố Thủ Đức) xây dựng phương hướng, kế hoạch 5 năm và các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn đô thị để trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, tổ chức hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt.

– Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức ra Quyết định cấp số nhà và Thông báo cấp số nhà tạm trên địa bàn quận Thủ Đức.- Thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với các công trình nhà ở, công trình công cộng, làm thành viên thường trực Hội đồng bán nhà ở của quận Thủ Đức (UBND Thành Phố Thủ Đức).

– Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức (UBND Thành Phố Thủ Đức) góp ý kiến dự thảo các văn bản theo đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố và các Sở ngành.

– Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các tổ, cá nhân trên địa bàn quận Thủ Đức (UBND Thành Phố Thủ Đức) trong việc chấp hành các quy định về xây dựng.

– Trả lời các văn bản theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức (UBND Thành Phố Thủ Đức) và theo yêu cầu của cơ quan cấp trên; cung cấp thông tin quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định hiện hành, giấy phép xây dựng.

Trong lĩnh vực bưu chính viễn thông:

phong quan ly do thi quan thu duc tiep dan

– Thống kê, quản lý các điểm hoạt động bưu chính trên địa bàn quận Thủ Đức (UBND Thành Phố Thủ Đức).

– Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống bưu chính trên địa bàn quận Thủ Đức (UBND Thành Phố Thủ Đức).

– Trả lời các văn bản theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức (UBND Thành Phố Thủ Đức) và theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

Trong lĩnh vực giao thông:

– Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức (UBND Thành Phố Thủ Đức) trong việc tổ chức – hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp quy về chính sách, chế độ, quy chế, thủ tục, trình tự, các Quy chuẩn – Tiêu chuẩn – Đơn giá – Định mức trong lĩnh vực giao thông; các quy trình, quy phạm kỹ thuật, các quy định về an toàn giao thông xây dựng và bảo vệ các công trình kết cấu hạ tầng; các công trình công cộng (thoát nước, vỉa hè, chiếu sáng, công viên, cây xanh).

– Tham mưu cho Ủy ban nhân dân trình Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở giao thông vận tải trong việc lập – quản lý quy hoạch các tuyến đường trên địa bàn quận Thủ Đức (UBND Thành Phố Thủ Đức) theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sử dụng tạm thời lòng, lề đường và vỉa hè trên địa bàn thành phố Hồ chí Minh, và cấp giấy phép sử dụng tạm thời lòng, lề đường và vỉa hè theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

– Quản lý quy hoạch chi tiết và tham mưu cho Ủy ban nhân dân cụ thể hóa các văn bản pháp quy phù hợp với yêu cầu, tính chất đặc thù của địa phương để làm cơ sở pháp lý trong việc quản lý Nhà nước.

– Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức (UBND Thành Phố Thủ Đức) trong việc thỏa thuận cấp phép đào đường các tuyến ngầm kỹ thuật (cáp điện, cáp quang viễn thông, mạng lưới cấp nước; theo nhu cầu xin đấu nối thoát nước cho các tổ chức, cá nhân) trên các tuyến đường thuộc quận quản lý.

– Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức (UBND Thành Phố Thủ Đức) trong việc cấp phép san lấp theo yêu cầu các tổ chức, cá nhân có đất trong địa bàn quận.

– Tổ chức thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở các công trình nhóm C thuộc nguồn vốn ngân sách quận và vốn phân cấp của thành phố cho quận Thủ Đức (UBND Thành Phố Thủ Đức); tham gia việc quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước.- Cấp phép đào đường lắp đặt đồng hồ nước cho các tổ chức, cá nhân trên các tuyến đường thuộc quận quản lý.

– Tổ chức thực hiện xác nhận cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các dự án quy hoạch khu nhà ở trên địa bàn quận Thủ Đức (UBND Thành Phố Thủ Đức).

– Tổ chức quản lý các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng phương án bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng các công trình đảm bảo an toàn giao thông.

– Tham gia cùng Phòng Tài chính – Kế hoạch và các phòng, ban có liên quan trong việc xây dựng kế hoạch và đánh giá hiệu quả các công trình trong lĩnh vực giao thông.

– Tập hợp, thống kê, quản lý, khai thác sử dụng các số liệu cơ bản của ngành, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ cho các ngành có liên quan, tổ chức ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho yêu cầu quản lý và phát triển ngành tại địa phương.

– Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận Thủ Đức (UBND Thành Phố Thủ Đức) trong việc chấp hành các quy định về giao thông.

Trong lĩnh vực phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai:

– Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão.

– Tham mưu các văn bản liên quan về phòng chống lụt bão.

– Kiểm tra, giám sát, báo cáo các vùng xung yếu và tình hình bị thiên tai trên địa bàn quận Thủ Đức (UBND Thành Phố Thủ Đức) cho Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Thành phố.

– Tham mưu đề xuất các công trình phòng chống lụt bão; thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc chủ đầu tư thực hiện thi công, quyết toán các công trình phòng chống lụt bão đảm bảo theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân thành phố đề ra.

Quyền hạn của Phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức (UBND Thành Phố Thủ Đức)

– Giúp Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức (UBND Thành Phố Thủ Đức) ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, đồng thời đôn đốc việc thực hiện các văn bản đó.

– Triệu tập các cuộc họp với đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai, hướng dẫn các chủ trương, chính sách có liên quan đến ngành.

– Kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy định không còn phù hợp trong lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

– Yêu cầu các đơn vị, thành phần thuộc ngành báo cáo kế hoạch và cung cấp tình hình, số liệu để thực hiện việc nghiên cứu, xử lý, tham mưu và báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền theo quy định.

– Ký và sử dụng con dấu trong các văn bản giao dịch, văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của phòng.

– Được mở tài khoản riêng và sử dụng tài khoản này để phục vụ cho hoạt động tài chính của phòng theo quy định Pháp luật.

Ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn nêu trên, Phòng Quản lý Đô thị quận Thủ Đức có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức (UBND Thành Phố Thủ Đức) và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.

Chú ý: Các quy định pháp luật dưới đây được chúng tôi cập nhật tại thời điểm đăng bài và hệ thống lại để khách hàng dễ theo dõi. Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo, không có giá trị pháp lý.
Giấy phép xây dựng
Hotline: 0928.123.179
Email: info@giayphepxaydung.vn
Địa chỉ: 37-39 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: giayphepxaydunghcm.vn

Comments are closed.