Quy hoạch chung là gì? Đặc điểm của quy hoạch chung

quy hoach chung la gi 3

Quy hoạch chung là gì? Quy hoạch chi thiết là quy hoặc vùng nhằm chỉ các phương thức được dùng bởi khu vực công công để có thể tác động đến phân bố dân cư cũng như hành vi trong các không gian có quy mô khác nhau.

Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn Quy hoạch chung là gì? Cùng tìm hiểu bài viết bên dưới của Giấy Phép Xây Dựng Hồ Chí Minh nhé!

Quy hoạch chung là gì?

Quy hoạch chi thiết là quy hoặc vùng nhằm chỉ các phương thức được dùng bởi khu vực công công để có thể tác động đến phân bố dân cư cũng như hành vi trong các không gian có quy mô khác nhau. Hoặc là  việc tổ chức không gian, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở cho một đô thị phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của đô thị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Quy hoạch chung là gì?
Quy hoạch chung là gì?

Bản chất và sự khách biệt giữa quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết đô thị

Hiện nay, quy hoạch chung đô thị ở Việt Nam chỉ mang tính định hướng (khung chiến lược). Quy hoạch chung được lập cho các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn, đô thị mới.

Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết là hai loại quy hoạch “cấp dưới” của quy hoạch chung đô thị. Chúng có nhiệm vụ cụ thể hóa các định hướng của quy hoạch chung đô thị. Quy hoạch phân khu được lập cho các khu vực trong thành phố, thị xã, đô thị mới; Quy hoạch chi tiết được lập cho khu vực theo nhu cầu đầu tư xây dựng hoặc theo yêu cầu phát triển, quản lý đô thị.

Các mức độ yêu cầu của nội dung nghiên cứu, tỉ lệ bản đồ, thời gian quy hoạch, các cấp phê duyệt của từng loại đồ án và tính quan hệ, phụ thuộc giữa chúng được coi là bản chất và sự khác biệt giữa quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị. (bạn có thể xem chi tiết bản chất và sự khác biệt).

Trong đồ án quy hoạch chung đô thị, động lực để phát triển đô thị (cơ cấu, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ đô thị hóa, dân số, lao động, đất đai,…) thông thường chỉ mang tính dự báo (cơ sở tính toán chưa chắc chắn, đôi khi mới chỉ là mong muốn/Nghị quyết, chưa có thật hoặc khả năng sẽ trở thành hiện thực).

Bản chất và sự khách biệt giữa quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết đô thị
Bản chất và sự khách biệt giữa quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết đô thị

Mặc dù Việt Nam đã có Luật Quy hoạch đô thị, các nghị định, thông tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch và các văn bản quy phạm, pháp luật khác có liên quan. Tuy nhiên, do đặc thù của từng loại đồ án quy hoạch đô thị đã ít nhiều có ảnh hưởng tới quá trình quản lý thực hiện.

Đồ án quy hoạch chung đô thị chủ yếu mang tính định hướng, công tác dự báo còn hạn chế, tầm nhìn hẹp, thường bị điều chỉnh nhiều lần do cả yếu tố khách quan và chủ quan.

Đặc biệt phương pháp lập quy hoạch chậm đổi mới, tính pháp lý của đồ án quy hoạch chung được cấp có thẩm quyền phê duyệt chưa cao, công tác quản lý bị buông lỏng, đôi khi tùy tiện, lợi ích nhóm vẫn còn lấn át lợi ích chung, vai trò của cộng đồng còn mờ nhạt… Các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị theo đó cũng bị tác động, ảnh hưởng.

Hoặc ngược lại, do các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị chạy theo lợi ích kinh tế, lợi ích của các chủ đầu tư đã không khước từ việc làm thay đổi bản chất của quy hoạch chung.

Xem ngay: Nghỉ việc 3 năm có được lãnh bảo hiểm xã hội không?

Đặc điểm của quy hoạch chung

Các hoạt động thuộc nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã 

Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã gồm mục tiêu, phạm vi ranh giới xã, tính chất, chức năng của xã; xác định yếu tố tác động đến phát triển kinh tế – xã hội của xã, dự báo quy mô dân số, lao động; quy mô đất đai, chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật chủ yếu, yêu cầu về nguyên tắc tổ chức phân bố khu chức năng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, nhà ở, dịch vụ và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

Các hoạt động thuộc nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã 
Các hoạt động thuộc nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã

Yêu cầu về nội dung nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã

Nội dung nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã phải tuân thủ các yêu cầu sau:

  • Vị trí, phạm vi ranh giới xã; mục tiêu và thời hạn quy hoạch.
  • Dự báo sơ bộ về quy mô dân số, lao động, đất đai.
  • Các nguyên tắc cơ bản đối với việc phân tích, đánh giá hiện trạng; rà soát các dự án và quy hoạch trong địa bàn xã đang còn hiệu lực; xác định các yếu tố tác động đến phát triển kinh tế xã hội của xã; yêu cầu về tổ chức không gian tổng thể toàn xã, tổ chức phân bố các khu chức năng (sản xuất, khu dân cư), hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật.
  • Danh mục, số lượng hồ sơ, sản phẩm, tiến độ và tổ chức thực hiện.
  • Tổng dự toán chi phí lập quy hoạch chung xây dựng xã.

Xem thêm: Bhxh cho người nước ngoài sẽ được hưởng những chế độ gì?

Thời gian lập nhiệm vụ đối với quy hoạch chung xây dựng xã 

Thời gian lập nhiệm vụ đối với quy hoạch chung xây dựng xã là không quá 01 tháng.

Mong rằng qua bài viết trên đây của Giấy Phép Xây Dựng Hồ Chí Minh thì bạn đã biết được Quy hoạch chung là gì? nhé!

Chú ý: Các quy định pháp luật dưới đây được chúng tôi cập nhật tại thời điểm đăng bài và hệ thống lại để khách hàng dễ theo dõi. Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo, không có giá trị pháp lý.
Giấy phép xây dựng
Hotline: 0928.123.179
Email: info@giayphepxaydung.vn
Địa chỉ: 37-39 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: giayphepxaydunghcm.vn