Dịch vụ làm lại sổ đỏ bị mất tại TPHCM

lam so do tren dat nguoi khac

Dịch vụ làm lại sổ đỏ bị mất tại TPHCM với sự yên tâm và tin tưởng khi sử dụng dịch vụ tại Giấy Phép Xây Dựng Hồ Chí Minh. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm với dịch vụ gồm: Nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí bỏ ra rẻ, đội ngũ tư vấn hỗ trợ tận tình, đầy đủ dịch vụ về pháp lý.

Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn Dịch vụ làm lại sổ đỏ bị mất tại TPHCM. Cùng tìm hiểu bài viết bên dưới nhé!

Sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải là tài sản

Sổ đỏ là tên gọi thường được biết đến của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sổ đỏ mặc dù không phải là tài sản, nhưng là giấy tờ ghi nhận quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản.

Theo Khoản 1 Điều 105 Bộ Luật dân sự năm 2015 quy định về tài sản bao gồm: Vật, tiền, giấy tờ và quyền tài sản. Theo đó, quyền sử dụng đất là một trong những loại tài sản được công nhận. Còn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải là tài sản mà là giấy tờ pháp lý do Nhà nước cấp xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất (Điều 3 Luật Đất đai 2013).

Sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải là tài sản
Sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải là tài sản

Như đã phân tích, việc mất Sổ đỏ là mất giấy tờ ghi nhận quyền đối với tài sản chứ không phải mất tài sản. Khi mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân hoàn toàn có thể thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Xem ngay: Diện tích nhà bao nhiêu thì được cấp sổ hồng?

Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Để thực hiện thủ tục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân cần thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Khai báo về tình trạng mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Đối với thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc thù khác với những thủ tục cấp lại giấy tờ khác. Ngay khi mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nghĩa vụ phải khai báo về việc làm mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với Ủy ban nhân dân cấp xã –nơi đang có đất.

  • Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết thông báo hoặc đăng tin mất Sổ đỏ trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương
  • Bước 3: Người bị mất Sổ đỏ nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

Cụ thể, tại Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, quy định về trường hợp mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

“Điều 77. Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất. Lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Như vậy, Khi mất Sổ đỏ phải khai báo ngay với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, chỉ trừ trường hợp mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do các sự kiện như thiên tai, hỏa hoạn.

Uỷ ban nhân dân cấp xã sau khi tiếp nhận khai báo, có trách nhiệm niêm yết thông báo sự việc mất Giấy chứng nhận tại trụ sở cơ quan.

Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Sổ đỏ tại trụ sở UBND cấp xã hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương. Người bị mất Sổ đỏ cần nộp 01 Bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Xem thêm: Có thể xây nhà xưởng trên đất trồng cây lâu năm không?

Hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, Bộ hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

“2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK.

b) Giấy xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân. Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư. Trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.”

Hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo hướng dẫn của Thông tư, hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương đối đơn giản. Bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo mẫu ban hành. Văn bản do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về việc đã thực hiện niêm yết thông báo việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hoặc trường hợp mất giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn thì cần Giấy xác nhận về sự kiện đó.

Lệ phí cấp lại sổ đỏ bị mất tại TPHCM

Mức thu phí, lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ do mỗi tỉnh quy định mức thu cụ thể, nhưng tối đa không quá 50.000 đồng/giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có nhà và tài sản gắn liền với đất thì mức thu không quá 20.000 đồng/giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mong rằng qua bài viết trên đây của Giấy Phép Xây Dựng Hồ Chí Minh thì bạn đã biết được Dịch vụ làm lại sổ đỏ bị mất tại TPHCM nhé!

Chú ý: Các quy định pháp luật dưới đây được chúng tôi cập nhật tại thời điểm đăng bài và hệ thống lại để khách hàng dễ theo dõi. Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo, không có giá trị pháp lý.
Giấy phép xây dựng
Hotline: 0928.123.179
Email: info@giayphepxaydung.vn
Địa chỉ: 37-39 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: giayphepxaydunghcm.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *