Gia hạn giấy phép xây dựng

gia han giay phep xay dung d

Gia hạn giấy phép xây dựng là gì? Khi nói đến gia hạn giấy phép xây dựng chúng ta hiểu rằng chỉ gia hạn đối với giấy phép có thời hạn và thời hạn được ghi trong giấy phép xây dựng. Vì vậy Chủ đầu tư phải gia hạn thêm thời gian xây dựng. Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết các quy định gia hạn giấy phép xây dựng qua nội dung bài viết dưới đây.

1. Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng:

  • Thành phần, số lượng hồ sơ:

          – Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng (theo mẫu tại đây);

          – Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

  • Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư.
  • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân quận, huyện.
  • Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng đóng dấu gia hạn của Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điêu kiện để gia hạn giấy phép.
  • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng (mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng).
  • Phí, lệ phí: 10,000 (mười nghìn) đồng/giấy phép.
  • Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đê nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đê nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

2. Gia hạn giấy phép xây dựng được mấy lần?

Gia hạn giấy phép xây dựng được gia hạn theo số lần quy định của pháp luật.

Cụ thể tại khoản 1 Điều 19 Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi bổ sung năm 2020 quy định như sau: Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. 

Trong trường hợp đã gia hạn giấy phép xây dựng 02 lần mà vẫn chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện. Thời hạn tồn tại công trình được ghi ngay vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được cấp.

3. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          – Luật Xây dựng năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015).

          – Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2015).

          – Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017).

          – Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp Giấy phép xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2017).

          – Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2016).

          – Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017).

Chú ý: Các quy định pháp luật dưới đây được chúng tôi cập nhật tại thời điểm đăng bài và hệ thống lại để khách hàng dễ theo dõi. Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo, không có giá trị pháp lý.
Giấy phép xây dựng
Hotline: 0928.123.179
Email: info@giayphepxaydung.vn
Địa chỉ: 37-39 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: giayphepxaydunghcm.vn

Comments are closed.