Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

bang gia tinh le phi truoc ba nha dat tphcm

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là văn bản mà sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hay di chúc được công bố, những người thừa kế có thể họp mặt để thoả thuận những vấn đề sau đây: 

– Cử người quản lý di sản, người quản lý di sản, xác định quyền, nghĩa vụ của những người này, nếu người để lại di sản không đề cập đến trong di chúc;

– Cách thức phân chia di sản.

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là gì?

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là văn bản thể hiện sự nhất chí; của tất cả người thừa kế trong việc phân chia di sản của người chết để lại.

Để xác định việc chia tài sản thừa kế của người chết để lại, pháp luật quy định dựa theo di chúc; nếu không có di chúc thì sẽ thực hiện theo pháp luật.

Tuy nhiên, trong trường hợp tất cả người thừa kế cùng nhất trí thỏa thuận; phân chia theo cách khác với quy định; của luật hoặc trái với di chúc, thì pháp luật vẫn công nhận sự thỏa thuận của họ.

Mẫu văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ

Hôm nay, ngày……tháng…..năm…… , tại ………………

Chúng tôi gồm có:

Ông (bà): …………………………….., sinh ngày: ………………………………..

Giấy chứng minh nhân dân số ……….. cấp ngày …………. tại……………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….…..

Địa chỉ liên hệ: …………….…………………………………….…………..

Cùng vợ (chồng) là ………………………………, sinh ngày: …………

Giấy chứng minh nhân dân số………… cấp ngày …………tại …………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………..

Chúng tôi là những người thừa kế theo ………. của ông/bà ………… chết ngày ………. theo Giấy chứng tử số ………., quyển số: …….. do Uỷ ban nhân dân …….. cấp ngày …….

Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia tài sản thừa kế của ông/bà ………. để lại như sau:

1 .…………………………………………..

2 .…………………………………………..

Chúng tôi xin cam đoan:

– Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

– Ngoài chúng tôi ra, ông/bà …………………….. không còn người thừa kế nào khác;

– Văn bản phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia tài sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

                                                                              Những người thừa kế

 

Bên cạnh đó, một văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế hoàn chỉnh cũng không thể thiếu lời chứng của công chứng viên.

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày… tháng… năm…, tại trụ sở Văn phòng công chứng…, địa chỉ: Số ….., đường…, xã …, huyện…, thành phố…

Tôi: Giấy Phép Xây Dựng – Công chứng viên Văn Phòng Công chứng…, thành phố Hà Nội ký tên dưới đây:

CÔNG CHỨNG:

Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập giữa :

Ông:

Bà:

– Các bên có tên, chứng minh nhân dân và địa chỉ như đã nêu ở trên.

– Những người thừa kế đã tự nguyện thoả thuận phân chia tài sản thừa kế;cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản thỏa thuận.

– Tại thời điểm công chứng, những người thừa kế đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Sau khi thực hiện niêm yết nội dung phân chia tài sản thừa kế tại từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm , Phòng Công chứng không nhận được khiếu nại, tố cáo nào;

– Nội dung Văn bản phân chia tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập thành bản chính (mỗi bản chính gồm 03 tờ, 03 trang), giao cho:

+ bản chính.

+ bản chính;

+ Lưu 01 bản tại Văn phòng công chứng SUNLAW thành phố Hà Nội

Số công chứng: /2009/VBPC Quyển số: 01TP/CC-SCC/HĐGD

CÔNG CHỨNG VIÊN

Trên đây là mẫu văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế đúng theo quy định của pháp luật mà bạn có thể dựa theo.

Lưu ý: Khi đi làm văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế thì bạn hãy mang theo đầy đủ giấy tờ để tránh những rắc rối không đáng có trong quá trình làm hồ sơ nhé.

Mong rằng qua bài viết trên đây của Giấy Phép Xây Dựng thì bạn đã biết được Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế nhé!

Chú ý: Các quy định pháp luật dưới đây được chúng tôi cập nhật tại thời điểm đăng bài và hệ thống lại để khách hàng dễ theo dõi. Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo, không có giá trị pháp lý.
Giấy phép xây dựng
Hotline: 0928.123.179
Email: info@giayphepxaydung.vn
Địa chỉ: 37-39 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: giayphepxaydunghcm.vn