Cấp lại giấy phép xây dựng

cap lai giay phep xay dung a

Cấp lại giấy phép xây dựng khi bị mất, hỏng, hết hạn giấy phép xây dựng thì có được quyền xin cấp lại không? Hướng dẫn các vấn đề pháp lý liên quan đến cấp giấy phép xây dựng, cấp lại giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật hiện nay:

  • Thành phần, số lượng hồ sơ:

          – Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại tải tại đây;

          – Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).

          Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

  • Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đẩu tư.
  • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân quận, huyện.
  • Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng được cấp lại dưới hình thức bản sao hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điêu kiện để cấp lại giấy phép xây dựng.
  • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng (mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng).
  • Phí, lệ phí: không.
  • Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng bị rách, nát hoặc bị mất.
  • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          – Luật Xây dựng năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015).

          – Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2015).

          – Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017).

          – Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp Giấy phép xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2017).

          – Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2016).

Chú ý: Các quy định pháp luật dưới đây được chúng tôi cập nhật tại thời điểm đăng bài và hệ thống lại để khách hàng dễ theo dõi. Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo, không có giá trị pháp lý.
Giấy phép xây dựng
Hotline: 0928.123.179
Email: info@giayphepxaydung.vn
Địa chỉ: 37-39 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: giayphepxaydunghcm.vn

Comments are closed.